Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Nowy projekt Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton

 

Federacja i Grupa Ponton rozpoczynają realizację projektu ‘Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej’. Projekt będzie polegał na monitoringu realizacji przepisów odnoszących się do edukacji seksualnej młodzieży oraz działaniach rzeczniczych zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie. Kontroli poddane będą zapisy Ustawy o planowaniu rodziny i odpowiednie rozporządzenia w zakresie realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkołach. W analizie szczególnie uwzględnione będą kwestie dotyczące dostępności i jakości realizowanych zajęć WdŻ, merytoryczności programów i materiałów edukacyjnych oraz kwalifikacji osób prowadzących przedmiot. Ważnym elementem analizy będą również doświadczenia i opinie młodzieży.

Projekt prowadzony będzie w trzech województwach, co pozwoli na zweryfikowanie różnic regionalnych w zakresie realizacji edukacji seksualnej. Monitoring pozwoli na uzyskanie kompleksowej wiedzy o stanie edukacji seksualnej i przyczynach problemów związanych z jej realizacją. Projekt ma przyczynić się do poprawy realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej.

Działania w projekcie prowadzone są przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton. Informacje o działaniach w ramach projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie Federacji oraz Pontonu. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij formularz
i otrzymuj biuletyn
Mam Prawo!

Programy Federacji: